Гражданско-патриотическое воспитание

Методические рекомендации по организации работы с воспитанниками учреждений образования, иных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родителями (законными представителями) воспитанников по формированию основ гражданско-патриотической культуры

Творы мастацкай літаратуры і фальклора для дзяцей

Творы мастацкай літаратуры і фальклора для дзяцей 

ад 1 года да 2

 

Беларускія народныя песенькі і пацешкі. «Сонейка-сонца»«Го-го-го-го, гусачок»«Белабока-сарока»«Трах-бах-тарабах»«Божая кароўка»«Ходзіць певень па капусце»«Гушкі, гушкі, гушкі»«Кукарэку, певунок», «А курачка-рабушачка», «Ідзі, ідзі, дожджык».

 

Беларускія народныя казкі. «Коцік Петрык і Мышка».

 

Творы беларускіх паэтаў.  З. Бядуля. «Гэй, мой конік»В. Вітка. «Бабіны госці»С. Сокалаў-Воюш. «Мішка»«Авечка»«Пчолка»; І. Муравейка. «Адмарозіў лапкі»; А. Дзеружынскі. «Сняжынкі»; А. Якімовіч. «Мядзведзь»; Н. Галіноўская. «Калыханка», «Коцік-варкоцік»Н. Тулупава. «Вушкі»; В. Іпатава. «Аладкі»,«Вавёрка»; Т. Кляшторная. «Дапамагу»; К. Буйло. «Дзіцячы сад»; А. Пысін. «Ластаўка», «Матылёчкі-матылі»; Г. Багданава. «Збанок»; В. Гардзей.«Коцік»; В. Коўтун. «Гусі»; М. Танк. «Ехаў казачнік Бай»; В. Шніп. «Кураняты»; Л. Шырын. «Доктар»; Ул. Луцэвіч.«Птушачка»; Я. Жабко. «Едет Ваня к бабушке».

 

Творы беларускіх пісьменнікаў. А. Кобец-Філімонава. «Мароз, Чырвоны нос».

 

Творы мастацкай літаратуры і фальклора для дзяцей 

ад 2 гадоў да 3

 

Беларускія народныя песенькі і пацешкі. «Сонейка-сонца»«Мышка, мышка, дзе была»«Гого-гого, гусачок»«Верабейчык»«Белабока-сарока»«Трах-бах-тарабах»«Божая кароўка»«Чэ-чэ, чэ-чэ, сарока»«Люлі-люлі, люляшу»«Ай, люлі-люлі-люлечкі»«Ішла каза»«Люлі-люлі-маленькі», «Ходзіць певень па капусце»«Люляю-люляю»«А ты, коцінь какаток»«Апсік, апсік, каточак»«Кую, кую ножку»«Гушкі, гушкі, гушкі»«Сарока-варона»«Чыкі-чыкі, сарока»«А ты, каток шэры»«Люлі-люлі-люлечкі»«Люлі-люлі-люлі»«Кукарэку, певунок»«Не хадзі, коцік»«У куце сядзіць мядзведзь»«Ладкі-ладком»«Ладу, ладу, ладкі»«Баю-баінку, баю»«А курачка-рабушачка»«Сядзіць мядзведзь на калодзе»«Бычок»«Іграў я на дудцы»«Сядзіць сыч на капе»«Вожык»«Ідзі, ідзі, дожджык», «Горкай, горкай, горачкай».

Беларускія народныя казкі. «Муха-пяюха»«Коцік Петрык і мышка»«Дзедава рукавічка».

Творы беларускіх паэтаў. З. Бядуля. «Гэй, мой конік»В. Вітка. «Бабіны госці»,«Коця і Каця»«Дожджык»С. Сокалаў-Воюш. «Мышаня»«Мішка»«Авечка»«Пчолка»; І. Муравейка. «Адмарозіў лапкі»,«Я сама»; А. Дзеружынскі. «Сняжынкі», «Сані»А. Якімовіч. «Мядзведзь»,«Ліска»Н. Галіноўская. «Калыханка»«Коцік-варкоцік»; Н. Тулупава. «Вушкі»; В. Іпатава. «Аладкі», «Вавёрка»; Т. Кляшторная. «Дапамагу», «Гаспадыня»,«Паўцякалі цацкі»К. Буйло. «Дзіцячы сад»; А. Пысін. «Ластаўка», «Матылёчкі-матылі»; Г. Багданава. «Збанок», «Маляваны дыванок»; В. Гардзей. «Коцік»,«Часнок»«Вітамін»; В. Коўтун. «Гусі», «Цвічок»; М. Танк. «Ехаў казачнік Бай»,«Галінка і верабей»В. Шніп. «Кураняты»; Л. Шырын. «Доктар»; Ул. Луцэвіч. «Птушачка», «Май»М. Мятліцкі. «Сунічка»; П. Прануза. «Верабей прымае душ»,«Грыбнік»; С. Грахоўскі. «Ласяня»; Г. Іванова. «Свята»; Г. Каржанеўская. «Пагладжу вожыка»; У. Карызна. «Самая лепшая»Я. Крупенька. «Шпак»,«Аленка»А. Лойка. «Верабейчык»М. Чарняўскі. «Новы год», «Конік»І. Шуцько. «Яечка»«Сняжок»; Е. Лось. «Мая лялька»«Зіма»У. Корбан. «Карова»,«Авечка»; К. Лейка «Гарабей»К. Крапіва. «З Новым годам»; П. Марціновіч. «Навальніца»; М. Скрыпка. «Карась»«Шчупак»М. Шаховіч. «Чабурашка»; Я. Жабко. «Едет Ваня к бабушке».

Творы беларускіх пісьменнікаў. А. Кобец-Філімонава. «Мароз, Чырвоны нос»Т. Бушко. «Сняжынка».

 

Творы мастацкай літаратуры і фальклора для дзяцей 

ад 3 гадоў да 4
 

Беларускія народныя песенькі і пацешкі. «Іграў я на дудцы»«Ой, бычок, мой бысенька»«Кукарэку, певунок»«Вожык»«Ягорачка»«Кую, кую ножку»«Ласачка».

Беларускія народныя казкі. «Курачка-Рабка»«Былінка і верабей»,«Зайкава хатка»«Каза-манюка»«Пчала і муха»«Муха-пяюха»«Коцік, пеўнік і лісіца».

Творы беларускіх паэтаў. Т. Кляшторная. «Ветлівыя словы»«Шпак»,«Дожджык»«Паўцякалі цацкі»«Не сквапная»В. Рабкевіч. «Едзе восень»; С. Сокалаў-Воюш. «Блакіт нябёс»«Алоўкі»«Елка»А. Дзеружынскі. «Пралеска»; А. Прохараў. «За адвагу»Я. Колас. «Сонца грэе, прыпякае»«Храбры певень»; Я. Купала. «Лістапад»; Я. Журба. «Першыя сняжынкі»«Дзед Мароз»; З. Бядуля. «Мае забавы»; М. Хведаровіч. «Свеціць, як сонца, ад самай калыскі»; Л. Пранчак. «Завіруха»; Э. Агняцвет. «Маме»; А. Бадак. «Мышка», «Беларусачка»; С. Грахоўскі. «Сонечная сцежка»; А. Грачанікаў. «Сон»; Л. Рашкоўскі. «Я хачу салдатам стаць»; К. Цвірка. «Коцікі»; В. Лукша. «Вясёлка»; Я. Жабко. «Залаты праменьчык».

Творы беларускіх пісьменнікаў. У. Юрэвіч. «Бярозчыны валёнкі»; А. Кобец-Філімонава. «Сем мастакоў»; Я. Брыль. «Жыў-быў вожык».

 

Творы мастацкай літаратуры і фальклора для дзяцей 

ад 4 гадоў да 5
 

Беларускія народныя песенькі і пацешкі. «Іграў я на дудцы»«Ой, бычок, мой бысенька»«Кукарэку, певунок»«Вожык»«Ягорачка»«Кую, кую ножку»«Ласачка».

Беларускія народныя казкі. «Курачка-Рабка»«Былінка і верабей»,«Зайкава хатка»«Каза-манюка»«Пчала і муха»«Муха-пяюха»«Коцік, пеўнік і лісіца»«Пшанічны каласок»«Піліпка-сынок»«Сынок-з-кулачок»«Каток — Залаты лабок»«Як курачка пеўніка ратавала».

Творы беларускіх паэтаў. Т. Кляшторная. «Ветлівыя словы»«Шпак»,«Дожджык»«Паўцякалі цацкі»«Не сквапная»«Сукенка раскажа»В. Вітка. «Піла»; В. Рабкевіч. «Едзе восень»С. Сокалаў-Воюш. «Блакіт нябёс»«Возера лясное»«Замак»«Змей»«Алоўкі»«Елка»«Навагодняя песня»А. Лойка. «Кураняты»; Г. Іванова. «Я будую дом з пяску»; А. Дзеружынскі. «Пралеска»,«Бусел і хлопчык»; А. Прохараў. «За адвагу»«Мурашыная святліца»; І. Муравейка. «Адмарозіў лапкі»«Шалтай-Балтай»; С. Новік-Пяюн. «Верабейчыкі», «Над калыскай»; В. Лукша. «Вясёлка»; Я. Купала. «Лістапад»; Я. Журба. «Першыя сняжынкі»«Дзед Мароз»«Восень», «Коцік», «Вавёрка»,«Пчолка»; З. Бядуля. «Мае забавы»; М. Хведаровіч. «Свеціць, як сонца, ад самай калыскі»; Л. Пранчак. «Завіруха»; Э. Агняцвет. «Зямля з блакітнымі вачамі», «Маме»; А. Бадак. «Мышка»«Беларусачка», «Зайчаняткі»; Д. Бічэль-Загнетава. «Радзіма»С. Грахоўскі. «Сонечная сцежка», «Наш май»«Сунічкі»; Л. Рашкоўскі. «Я хачу салдатам стаць»; Л. Дайнека. «У вясновым лесе»; А. Грачанікаў. «Сон»; Я. Колас. «На рэчцы зімой»«Дзед госць»«Зіма», «Песня аб вясне», «Сонца грэе, прыпякае»«Храбры певень»У. Дубоўка. «Пра дзеда і ўнука»; В. Жуковіч. «Калядная вячэра»; П. Прыходзька. «Сіненькія вочы»; М. Танк. «Галінка і верабей»«Ехаў казачнік Бай»А. Русак. «Мой край»; А. Ставер. «Як зроблены цацкі?»; Н. Тулупава. «Сыражуйкі»Р. Барадулін. «Ната маму любіць надта», «Ай! Не буду! Не хачу!»; Ю. Свірка. «Сёння ў нашай мамы свята»В. Вярба. «Бабуліны казкі»; Л. Дранько-Майсюк. «Пра добрую мышку і мудрую кошку»; В. Іпатава. «Янка-запытанка»; С. Шушкевіч. «Пайшоў коўзацца каток»«Цяжка жабцы жыць без хаткі», «Нашы сябры»; А. Якімовіч. «Звяры нашых лясоў»; А. Бялевіч. «У лесе»; Э. Валасевіч. «Сама»; В. Вярба. «Матуліны рукі».

Творы беларускіх пісьменнікаў. І. Бурсаў. «Страшная казка пра страшнага звера»; В. Хомчанка. «Яблык»«Яшава рукавічка»; У. Юрэвіч. «Пацалунак асвы», «Бярозчыны валёнкі»; В. Вітка. «Натальчына сямейка»; А. Кобец-Філімонава. «Сем мастакоў»; Я. Брыль. «Жыў-быў вожык»; Б. Сачанка. «Насцечка»І. Шуцько. «Смелая ўнучка».

 

Творы мастацкай літаратуры і фальклора для дзяцей 

ад 5 гадоў да 7
 

Беларускія народныя песенькі і пацешкі. «Сонейка-сонца, выгляні ў аконца»«Сіўка-варонка», «Ходзіць коцік па палях», «Ты, каза, каза, лубяныя вочы».

Беларускія народныя казкі. «Пра быка і яго сяброў», «Жаронцы», «Лёгкі хлеб»«Не сілай, а розумам», «Лісіца-хітрыца», «Як кот звяроў напалохаў»,«Селянін, мядзведзь і лісіца», «Верабей і мыш», «Кот Максім»«Гарошак».

Легенды і паданні. «Возера Нарач», «Чараўніца», «Паданне пра заснаванне Мінска», «Паданне пра заснаванне Бярэсця», «Пра возера Свіцязь», «Пра зязюлю», «Бацька і сыны».

Творы беларускіх паэтаў.  Э. Агняцвет. «Саўка за сталом», «Зямля з блакітнымі вачамі», «Хто пачынае дзень?»; М. Багдановіч. «Зімой»; Д. Бічэль-Загнетава. «Белая Русь»; Р. Барадулін. «Загадкі на градках»«Жарт»; А. Вольскі. «Дзеці», «Радзіма»; В. Вярба. «Пралеска»; В. Вітка. «Жаўна», «Бусел»,«Вавёрчына гора»; С. Грахоўскі. «Сонечная сцежка»; А. Грачанікаў. «Развітанне»;У. Дубоўка. «Як сінячок да сонца лётаў»;  В. Іпатава. «Як ён завецца?»; А. Мінкін. «Агнявік»; І. Муравейка. «Акраец хлеба»; С. Новік-Пяюн. «Ночка», «Пурга»; Я. Колас. «Першы гром», «Вясна» (урывак)«Раніца вясною», «Канец лета», «На лузе», «Адлёт жураўлёў»; Я. Купала. «Хлопчык і лётчык», «Бай»; С. Шушкевіч. «Нашы сябры», «Пракалоў камарык ножку»; М. Хведаровіч. «Дарагое імя»; М. Танк. «Жук і слімак»«Хлеб»; П. Панчанка. «Месяцы года»; К. Цвірка. «Коцікі»; Н. Галіноўская. «Будзь уважлівы, пешаход»; В. Жуковіч. «Незаменнае»; Я. Жабко. «Бабулiна крынiчка».

Творы беларускіх пісьменнікаў. Цётка. «Журавель і чапля»; З. Бядуля. «Скарб»; В. Вітка. «Страшная казка»У. Галубок. «Гонар»; В. Хомчанка. «Білеты ў цырк»; А. Дудараў. «Сінявочка»; А. Кобец-Філімонава. «Дзівосны лядзяш»К. Каліна. «Зімовы дуб»«Кампот», «Сакавік і яго сёстры», «Красавік», «Ліпень»,«Жнівень», «Верасень»«Кастрычнік»; М. Гамолка. «Васілёва бярозка»; У. Ягоўдзік. «Бусел», «Вожык», «Заяц».

 

по материалам сайта http://belaryskaiahata.blogspot.com/p/1-2.html​

свернуть

2024 год - ГОД КАЧЕСТВА

2024 ГОД ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ КАЧЕСТВА

 

 

 

 

 

 

 

Глава государства Александр Лукашенко подписал Указ № 375 "Об объявлении 2024 года Годом качества".

Данное решение принято в целях дальнейшего повышения качества жизни белорусского народа, обеспечения конкурентоспособности национальной экономики на мировой арене, стимулирования инициативы, формирования в обществе ответственности за результаты своего труда и чувства сопричастности к будущему страны.

В рамках Года качества будет сделан акцент на повышении конкурентоспособности Беларуси через бережное и продуманное отношение к ресурсам, реализацию высокотехнологичных и энергоемких проектов, приоритет качественных показателей над количественными. Усилия будут сосредоточены на обеспечении качественных показателей путем стимулирования инициативы, внедрения рационализаторских идей, укрепления в обществе социального оптимизма, стремления созидать на общее благо. Приоритетное внимание планируется уделить формированию у граждан личной ответственности за достижение высокого качества жизни (достаточный уровень дохода, своевременная диспансеризация, здоровое питание, хорошее образование, культурный досуг). Источник: https://president.gov.by/ru/documents/ukaz-no-375-ot-27-noyabrya-2023-g

свернуть

Патриотическое воспитание

Патриотическое воспитание

Будущее родной Беларуси зависит от подрастающего поколения: его ценностных ориентиров, мышления и поведения. Особое значение в воспитании детей придается воспитанию чувства патриотизма, личности с активной жизненной позицией, в центре которой будет чувство личной ответственности за судьбу Родины. Любовь к ней формируется постепенно в процессе накапливания знаний об общественной жизни, труде людей во благо государства, природе, народных традициях.

Чтобы понять душу белорусов, через историю, культуру своих земляков приобщить детей к общечеловеческим ценностям, необходимо знать свои корни, свое прошлое и настоящее.

Важно приобщать ребёнка к культуре своего народа, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живёшь. Детям необходимо знать и изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям других народов.

Устное народное творчество - загадки, пословицы, поговорки, песни, сказки —    воспитывают в человеке высокое чувство любви к родной земле, понимание труда как основы жизни, они судят об исторических событиях, о социальных отношениях в обществе, о защите Отечества, о культуре. Устное народное творчество как ценнейший языковой материал широко используется в обучении и воспитании детей. Оно как игра, развлечение, но в то же время через него по-другому видят окружающий мир.

Таким образом, произведения устного народного творчества не только формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма.

С любви к родному дому, к песни матери, с изучения истории народа, с постижения его традиций начинается любовь к родному краю, к Родине, ко всей Земле. С детства прививается патриотизм человеку, а прежде всего в семье и в детском саду, потому что там начинается формироваться мировоззрение гражданина.

Без знания родного языка, истории, культуры, традиций нет и патриота своей Родины.

«Кто я? Откуда?» - рано или поздно дети задают эти вопросы, и на них нужно отвечать. Но так получается, что мы сами, взрослые, мало можем вспомнить о своих бабушках и дедушках, не говоря уже о более далеких родственниках. А много ли мы знаем народных песен, сказок, танцев, пословиц, поговорок, загадок, игр?

Что мы можем передать в духовное наследие детям? Как будут сохраняться лучшие традиции и обряды? Чем будут дети гордиться и с кого брать пример? Как воспитать сыновей и дочерей трудолюбивыми, добрыми, патриотами своей родины?

Эти вопросы задают и ищут на них ответы и родители, и педагоги. Сегодня многие ученые, практики единодушны в том, что необходимо возвращаться к народной педагогике, к национальным традициям в присоединении к национальной и общечеловеческой культуре. Не случайно К.Д. Ушинский подчеркивал, что “…воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным”. Он ввёл в русскую педагогическую литературу термин “народная педагогика”, видя в фольклорных произведениях национальную самобытность народа, богатый материал для воспитания любви к Родине.

Важно, чтобы педагоги и родители знали народные праздники, обряды, традиции, игры; владели родным языком и использовали в своей работе разнообразный белорусский фольклор.

свернуть

Виртуальные экскурсии по Гродно

Уважаемые родители!

Предлагаем Вам посетить с детьми места Боевой славы, чтобы  изучать историю родного города и края, воспитывая чувства патриотизма, гордости за свою страну, уважительное отношение к старшему поколению, к солдатам и участникам боевых действий. Ведь для каждого из нас очень важно сохранить память о великих людях, совершивших воинские подвиги, не жалея себя ради спасения товарищей, спасения своей Родины, спасения сегодняшнего поколения!

ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГРОДНО

 

Маршрут № 1

Пешеходно-велосипедная экскурсия

«Здесь начиналась война»

Маршрут проложен по местам, связанным с началом Великой Отечественной войны и посвящен изучению подвига героев первых её героических и трагических дней. Благодаря исследованиям последних десятилетий удалось восстановить многие неизвестные до этого трагические подробности начала войны.

Программа экскурсии:

1 – шлюз «Немново», 2 – 68-й укрепрайон, 3 –шлюз «Домбровка», 4 – озеро Кавеня, 5 – озеро Ендреня, 6 – озеро Доргуньское, 7- д. Немново.

Маршрут № 2

Автобусно-пешеходная экскурсия

«Гродно в годы Великой Отечественной войны»

Маршрут: Гродно (Мемориальный комплекс воинам-пограничникам Беларуси, мемориальный комплекс «Курган Славы») – Коробчицы (историко-культурный комплекс «Гродненская крепость-партизанский лагерь») – Августовский канал (оборонительные сооружения «Линия Молотова», форт № 2).

В рамках экскурсии можно познакомиться с событиями Великой Отечественной войны на территории Гродно, посетить экспозицию военной техники под открытым небом на Кургане Славы, осмотреть фортификационные сооружения Гродненского укрепрайона первой и второй мировых войн.

Маршрут № 3

Пешеходная экскурсия «Памятные места г. Гродно»

Маршрут: улица Замковая, 20 Гродненский государственный историко-археологический музей (экспозиция «Память и боль белорусской земли») — площадь Советская (Танк Т -34 установленный в честь воинов, участвующих в освобождении г. Гродно 16 июля 1944 года) — парк Ж.-Э. Жилибера (Братская могила воинов и партизан).

свернуть